Lissaboni  Okeanaariumi uus juurdeehitis, Pedro Campos Costa